Dilate Kardiyomiyopati (DCM) nasıl teşhis edilir?

Dilate Kardiyomiyopati (DCM) teşhisi, tanıyı koymadan önce kalp fonksiyonunun farklı yönlerini değerlendirmek için eşitli testler yapılır.

DCM tanısı, odacık genişlemesini ve hastalığa özgü azalmış pompa fonksiyonu göstergelerini gösteren ekokardiyografi ile konur.

Torasik radyografi, pulmoner (akciğer) doku ve damarları değerlendirmek için yararlıdır ve akciğerlerde (pulmoner ödem) veya akciğer çevresinde (plevral efüzyon) sıvı birikimine dair kanıtlar gösterebilir.

Kalp ritmini karakterize etmek ve aritmileri dışlamak için elektrokardiyografi kullanılabilir; ve bazı durumlarda, kalp ritmini daha doğru bir şekilde karakterize etmek için 24 saatlik bir elektrokardiyogram ( Holter monitörü ) önerilebilir.

Köpeklerde Dilate Kardiyomiyopati (DCM) teşhisinde;

Oskültasyon,

Göğsü bir stetoskopla dinlemek, veterinerinizin kalp kapakçıklarının yanlış kapanmasından kaynaklanan üfürümleri belirlemesine olanak tanır.

Üfürümün yeri ve yoğunluğu önemini belirlemeye yardımcı olur.

Akciğerleri değerlendirmek için oskültasyon da kullanılır.

Kan ve idrar testleri,

DCM kan ve idrar testi

Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında da sorun olabilir çünkü bu organlar genellikle kalp hastalığında bozulur.

ProBNP,

Kalp ve kalp hastalığının yapısal değişiklikleri ile değişen vücuttaki belirli bir protein seviyesini ölçen bir kan testidir. Durumun ciddiyetinin kaynağını veya doğru bir değerlendirmesini belirtmek için aşağıda özetlenen diğerlerinden bazıları kadar güvenilir bir test değildir.

Göğüs radyografileri (X-ışınları),

Göğüs röntgenleri, veteriner hekiminizin akciğerleri incelemesine ve kalbin boyutunu ve şeklini ölçmesine olanak tanır.

Dilate kardiyomiyopati genellikle kalbin, özellikle sol tarafın belirgin şekilde genişlemesine neden olur.

Elektrokardiyogram (EKG),

Bu, kalbin elektriksel aktivitesine dayalı bir değerlendirmedir. Veterinerinizin kalp atış hızını doğru bir şekilde belirlemesine ve herhangi bir anormal ritmi teşhis etmesine olanak tanır.

 

Doppler muayenesi (ekokardiyogram),

Dilate Kardiyomiyopati (DCM) Doppler muayenesi

Her bir kalp odasının boyutunun ve kalp duvarlarının kalınlığının en doğru şekilde belirlenmesini sağlar. Kalbin pompalama etkinliğini değerlendirmek için kalp kasılmalarının ölçümleri alınabilir.