VETMEDİN

vetmedin

Vetmedin, Dilate kardiyomiyopati veya kapak yetmezliğinden kaynaklanan köpek konjestif kalp yetmezliğinin tedavisi için kullanılır.

Vetmedin Nedir?

Vetmedin, kalp yetmezliği olan kedi ve köpeklerde kullanılan bir ilaçtır. İçeriğindeki etken madde pimobendan, kalp kaslarının işlevini destekleyerek kalbin daha etkin bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu ilaç, dilate kardiyomiyopati veya mitral kapak hastalığı gibi kalp yetmezliği durumlarında kullanılır. Kalp yetmezliğinin belirtilerini azaltarak köpeğin yaşam kalitesini artırabilir ve kalp fonksiyonlarını düzenleyebilir. Veteriner hekimler, köpeğin durumunu değerlendirerek uygun dozajı ve tedavi sürecini belirler.

 

Vetmedin ne işe yarar?

Vetmedin 5Mg

 

Köpeklerde kalp ve kalp kapağı yetmezliğinde kullanılır.

Vetmedin, Köpeklerde konjestif kalp yetersizliği ve kapak yetmezliği tedavisinde kullanılır.Doberman Pinscher köpeklerde, preklinik dönemdeki dilate kardiyomiyopati (DCM) (sol ventriküler sistol sonu ve diyastol sonu çapında asemptomatik artış) tedavisinde, kardiyak hastalığın ekokardiyografik tanısında sonra kullanılır.

Vetmedin, köpeklerde kalp yetmezliği durumlarında kullanılan bir ilaçtır. İçeriğindeki aktif madde, pimobendan, kalp kaslarının gücünü artırarak ve kan damarlarını genişleterek kalp fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcı olur. Kalp yetmezliği durumunda, kalp kası zayıflar ve yeterince etkili bir şekilde kan pompalayamaz. Vetmedin, kalp kaslarının daha verimli çalışmasına destek olarak, kalp atışlarını ve kan akışını düzenleyerek köpeğin kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur. Ancak, her durumda, ilacın kullanımı veteriner hekim gözetiminde olmalıdır. Bu ilacın kullanımı, köpeğin spesifik durumuna ve veterinerin önerilerine göre belirlenmelidir.

Köpeklerde Dilate kardiyomiyopati (DCM) Nedir?

Vetmedin İçeriği:

Çiğnenebilir tablet. Kahverengimsi, oval, bölünebilir tablet, her iki tarafta çentikli.
3 Farklı boyu vardır.
1,25 mg çiğneme tableti etkin madde olarak 1,25 mg pimobendan içerir.
5 mg çiğneme tableti etkin madde olarak 5 mg pimobendan içerir.
10 mg çiğneme tableti etkin madde olarak 10 mg pimobendan içerir.

Vetmedin 5mg muadiili var mı?

Vetmedin’in pimobendan etken maddesi özel bir bileşendir ve genellikle aynı aktif maddeye sahip tam olarak aynı ilaç bulunmamaktadır. Ancak, benzer etki mekanizmalarına sahip başka ilaçlar veya alternatif tedavi seçenekleri veterinerler tarafından tercih edilebilir. Veterineriniz, köpeğinizin durumuna ve ihtiyaçlarına en uygun tedaviyi belirlemek için en iyi kaynaktır.

Pimobendan ne işe yarar?

Vetmedin içeriği Pimobendan

Vetmedin yani Pimobendan pozitif inotropik ve vazodilatatör etkilerini kalsiyuma karşı duyarlılığı arttırarak ve fosfodiesteraz III enzim inhibisyonu ile gerçekleştirmektedir.

 

Kalp rahatsızlığı olan köpeklere yönelik CARDIOVET (90 Kapsül)

Vetmedin Kullanım Alanı

Vetmedin kullanım alanı Dilate kardiyomiyopati veya kapak yetmezliğinden (mitral ve/veya triküspit kapak yetersizliği) kaynaklanan köpek konjestif kalp yetmezliğinin tedavisi için.

Doberman Pinschers’ta kalp hastalığının ekokardiyografik teşhisini takiben preklinik aşamada dilate kardiyomiyopatinin (sol ventrikül sistol sonu ve diyastol sonu çapında artışla birlikte asemptomatik) tedavisi için (bkz. ‘Kontrendikasyonlar, uyarılar’ bölümü).

Klinik öncesi evrede (sistolik mitral üfürüm ile asemptomatik ve kalp boyutunda artış kanıtı olan) miksomatoz mitral kapak hastalığı (MMVD) olan köpeklerin kalp yetmezliğinin klinik semptomlarının başlamasını geciktirmek için tedavisi için.

Vetmedin Hakkında bilgi almak için bize yazın

Dozaj ve uygulama

Ağızdan kullanım.

Doğru dozajı sağlamak için tedaviden önce vücut ağırlığını doğru bir şekilde belirleyin.
Günde iki doza bölünmüş 0,2 mg ila 0,6 mg pimobendan/kg vücut ağırlığı dozaj aralığına uyulmalıdır.
Tercih edilen günlük doz, iki günlük doza bölünmüş 0,5 mg pimobendan/kg vücut ağırlığıdır.
 • 5 kg vücut ağırlığı için bu, sabah 1,25 mg çiğneme tabletine ve akşam 1,25 mg çiğneme tabletine karşılık gelir.

 • 20 kg vücut ağırlığı için bu, sabahları bir 5 mg çiğneme tabletine ve akşamları bir 5 mg çiğneme tabletine karşılık gelir.

 • 40 kg vücut ağırlığı için bu, sabahları bir 10 mg çiğneme tabletine ve akşamları bir 10 mg çiğneme tabletine karşılık gelir.

Önerilen dozu aşmayın.
Pimobendan uygulaması beslenmeden yaklaşık bir saat önce yapılmalıdır.
Pimobendan ayrıca bir diüretik, örneğin furosemid veya torasemid ile kombinasyon halinde de kullanılabilir.

Vücut ağırlığına göre doğru dozlamaya izin vermek için çiğnenebilir tablet belirlenen çentik çizgisi boyunca yarıya bölünebilir.

 Vetmedin kedide kullanılır mı?

Vetmedin, yani etken maddesi pimobendan veteriner hekimler tarafından kalp yetmezliği olan kedilerde kullanılan bir ilaçtır. Kalp yetmezliği olan kedilerde kalp kaslarının işlevini desteklemek ve kalp fonksiyonlarını düzenlemek için kullanılır. Ancak, pimobendan veya herhangi bir ilacın kullanımı öncesinde mutlaka veteriner hekiminizle görüşmeniz gerekmektedir. Veteriner hekiminiz, kedinizin durumunu değerlendirecek ve en uygun tedaviyi önererek dozajı belirleyecektir. Bu, kedilerdeki özel sağlık durumları ve diğer tedavilerle olan etkileşimleri dikkate alarak yapılmalıdır.

Kontrendikasyonlar ve Uyarılar 
Vetmedin’i;
 • Hipertrofik kardiyomiyopatilerde veya fonksiyonel veya anatomik nedenlerle kardiyak debide düzelme sağlanamayan hastalıklarda (örn. aort stenozu) kullanmayın.
 • Esas olarak karaciğer yoluyla metabolize edildiğinden, ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğu olan köpeklerde kullanılmamalıdır.
 • Atriyal fibrilasyon veya sürekli ventriküler taşikardi ile Dobermanlarda asemptomatik DCM vakalarında test edilmemiştir.
 • Belirgin supraventriküler ve/veya ventriküler taşiaritmisi olan köpeklerde asemptomatik miksomatoz mitral kapak hastalığı vakalarında test edilmemiştir.
 • Etkin maddeye veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumlarında kullanmayınız.
 • Vetmedin Mevcut şeker hastalığı olan köpeklerde tedavi sırasında kan şekeri düzenli olarak test edilmelidir.
 • Dilate kardiyomiyopatinin preklinik aşamasında kullanım için (sol ventrikül sistol sonu ve diyastol sonu çapında artışla birlikte asemptomatik), kapsamlı bir kardiyak muayene (ekokardiyografik inceleme ve muhtemelen Holter izleme dahil) yoluyla tanı konulmalıdır.
 • Miksomatöz mitral kapak hastalığının preklinik aşamasında (ACVIM konsensüsüne göre evre B2: mitral üfürüm ≥3/6 olan asemptomatik ve miksomatoz mitral kapak hastalığına bağlı kardiyomegali) kullanım için kapsamlı bir fizik muayene ve uygun olduğunda ekokardiyografi veya radyografiyi içermesi gereken kardiyak muayene. 
 • Pimobendan ile tedavi edilen hayvanlarda kardiyak fonksiyon ve morfolojinin izlenmesi önerilir.
Diğer Bilgiler,
Vetmedin Çiğnenebilir tabletler aromalıdır. Kazara yutulmasını önlemek için tabletleri hayvanların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
Nadir durumlarda, hafif bir pozitif kronotropik etki (kalp hızında artış) ve kusma meydana gelebilir. Ancak bu etkiler doza bağımlıdır ve doz azaltılarak önlenebilir.
Nadir durumlarda geçici ishal, iştahsızlık veya uyuşukluk gözlenmiştir.
Nadir durumlarda, mitral kapak hastalığı olan köpeklerde kronik pimobendan tedavisi sırasında mitral kapak yetersizliğinde bir artış gözlenmiştir.
Pimobendan ile ilişkisi net olarak ortaya konmamış olmakla birlikte, çok nadir durumlarda tedavi sırasında primer hemostaz (mukoza zarlarında peteşi, deri altı kanamalar) üzerinde etki belirtileri görülebilir. Tedavi kesildiğinde bu belirtiler kaybolur.
Ürünün güvenliği hamile veya emziren dişi köpeklerde değerlendirilmemiştir.
Yalnızca sorumlu veteriner hekimin yarar/risk değerlendirmesine göre kullanın.
Farmakolojik çalışmalarda, kardiyak glikozit ouabain (strophanthin) ile pimobendan arasında herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir. Kardiyak kontraktilitede pimobendan kaynaklı artış, kalsiyum antagonistleri verapamil ve diltiazem ve β-antagonist propranolol tarafından zayıflatılır.
Doz aşımı pozitif kronotropik etkiye, kusmaya, apatiye, ataksiye, kalp üfürümlerine veya hipotansiyona neden olabilir. Bu durumda doz azaltılmalı ve uygun semptomatik tedaviye başlanmalıdır.
Yanlışlıkla yutulması durumunda hemen bir doktora başvurun ve prospektüsü veya etiketi doktora gösterin.
Doktorlara tavsiye: Özellikle bir çocuk tarafından yanlışlıkla yutulması taşikardi, ortostatik hipotansiyon, yüzde kızarma ve baş ağrısına neden olabilir.
Vetmedin nerede satılır?
Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır.

Vetmedin Hakkında bilgi almak için bize yazın

Vetmedin Hakkında bilgi almak için bizi arayın

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 1 votes
Brand Name
Vetmedin
Product Name
Vetmedin
Price
tl sorun
Product Availability
Available in Stock