SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

Biyokimya

Detaylı Bakış, Sağlıkta İz Bırakır

Biyokimya

Biyokimya nedir?

Biyokimya Nedir

Biyokimya, biyoloji ve kimyanın birleşimi olan bir bilim dalıdır. Bu alanda, biyolojik sistemlerdeki kimyasal süreçleri, moleküllerin yapılarını ve işlevlerini inceler. Enerji üretimi, metabolizma, enzim aktivitesi, hücre işlevleri gibi birçok biyolojik süreç, biyokimyanın konuları arasındadır.

Veteriner tıbbında, biyokimya testleri evcil hayvanların sağlık durumlarının değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar. Kan, idrar veya diğer vücut sıvılarındaki kimyasal bileşenlerin ölçülmesi yoluyla, organ fonksiyonları, beslenme durumu, hormonal dengeler ve diğer birçok sağlık göstergesi incelenir. Bu testler, karaciğer, böbrek, pankreas gibi organların işlevlerini, elektrolit dengesini, kan şekeri seviyelerini, protein düzeylerini ve daha birçok parametreyi değerlendirmek için kullanılır.

Biyokimya, veteriner hekimlerin evcil hayvanların sağlık durumunu değerlendirmesine ve hastalıkları teşhis etmesine yardımcı olan önemli bir araçtır. Bu testler, hastalıkları erken tespit etme, tedavi planlarını oluşturma ve evcil hayvanların sağlığını takip etme sürecinde kritik bir rol oynar.

Biyokimya testi nasıl yapılır?

Kedi ve köpeklerde biyokimya testleri, genellikle kan veya idrar örnekleri üzerinde yapılır. Bu testler, veteriner hekimin evcil hayvanın sağlık durumunu değerlendirmesi ve potansiyel sağlık sorunlarını belirlemesi için kullanılır.

1. Kan Biyokimyası Testi:
– Kan alımı: Genellikle ön ayak bileğinin veya boyun bölgesinin üzerinden bir damar kullanılarak yapılır. Kedinin veya köpeğinizi sakinleştirme, rahatlatma veya hafif bir sedasyon gerekebilir.
– Örnek toplama: Kan örneği alındıktan sonra, bu örnek steril bir tüpe veya kapaklı bir tüp içine konur.
– Laboratuvarda işleme: Örnek, veteriner laboratuvarı kısmına gönderilir ve burada çeşitli biyokimyasal testler yapılır. Bu testler karaciğer, böbrek, pankreas fonksiyonları, elektrolit dengesi, kan şekeri seviyeleri gibi birçok parametreyi değerlendirir.

2. İdrar Biyokimyası Testi:
– İdrar örnek toplama: Evcil hayvanınızın idrar örneği, temiz bir kapta veya özel idrar toplama sistemleri kullanılarak alınır.
– Testler: İdrar örneği, laboratuvarda bir dizi biyokimyasal testten geçirilir. Bu testler böbrek fonksiyonlarını, idrarın bileşimini, protein veya şeker gibi göstergeleri değerlendirir.

Her iki test de veteriner hekimin, evcil hayvanınızın sağlık durumunu değerlendirmesine yardımcı olur. Test sonuçları, organ fonksiyonları, beslenme durumu ve diğer sağlık göstergeleri hakkında önemli bilgiler sağlar. Bu testler, hastalıkları erken teşhis etme, tedavi planları oluşturma ve evcil hayvanların sağlığını takip etme sürecinde kritik bir rol oynar.

Biyokimya Neden Bakılır?

Kedi ve köpeklerde biyokimya testleri, veteriner hekimlerin evcil hayvanların sağlık durumunu değerlendirmesi ve potansiyel sağlık sorunlarını belirlemesi için yapılır. Bu testler, bir dizi biyokimyasal parametreyi ölçerek hayvanın organ fonksiyonları, beslenme durumu ve genel sağlık durumu hakkında önemli bilgiler sağlar.

Biyokimya testleri neden yapılır:

1. Organ Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi: Karaciğer, böbrekler, pankreas gibi organların işlevlerini değerlendirmek için yapılır. Örneğin, karaciğer enzimleri veya böbrek fonksiyon testleri bu organların sağlığını değerlendirir.

2. Beslenme Durumu: Kan biyokimyası, protein, yağlar ve şeker gibi besin maddelerinin seviyelerini ölçerek hayvanın beslenme durumunu değerlendirir.

3. Elektrolit Dengesi: Potasyum, sodyum, kalsiyum gibi elektrolitlerin seviyelerini ölçer. Elektrolit dengesi, su dengesi ve sinir-müsküler fonksiyonlar için önemlidir.

4. Kan Şekeri Seviyeleri: Diyabet veya hipoglisemi gibi kan şekerinin dengesiz olduğu durumları belirlemek için yapılır.

5. Hormonal Dengelerin Değerlendirilmesi: Tiroid hormonları gibi hormon seviyelerini ölçmek için yapılır.

Bu testler, evcil hayvanın genel sağlık durumunu değerlendirmek, hastalıkları erken teşhis etmek ve veteriner hekimin tedavi planlarını oluşturmasına yardımcı olmak için kritik bir rol oynar. Rutin kontrollerde veya belirli semptomların varlığında veteriner hekimler, biyokimya testlerini kullanarak evcil hayvanın sağlık durumunu izler ve değerlendirir.

Karaciğer Fonksiyon Testleri
Karaciğer Fonksiyon Testleri

Karaciğer Fonksiyon Testleri Nelerdir?

Karaciğer fonksiyon testleri, karaciğerin sağlığını değerlendirmek için yapılan çeşitli kan testlerini içerir. Bu testler, karaciğerin işlevlerini, sağlığını ve olası hasarları belirlemeye yardımcı olur. Veteriner hekimler, karaciğerle ilgili bir sorunun olup olmadığını belirlemek ve doğru tedaviyi uygulamak için bu testleri kullanabilir.

Karaciğer fonksiyon testleri arasında şunlar bulunur:

1. Alanin Aminotransferaz (ALT) ve Aspartat Aminotransferaz (AST): Bu enzimler, karaciğer hücrelerinin hasar görmesini gösterir. Yüksek seviyeler genellikle karaciğer hasarı veya hastalığını işaret edebilir.

2. Alkalen Fosfataz (ALP): Bu enzim, karaciğer ve safra yollarının işlevini değerlendirmede yardımcı olur. Yüksek seviyeler karaciğer veya safra yolu problemlerini gösterebilir.

3. Gama Glutamil Transferaz (GGT): GGT, özellikle safra kanalları ve karaciğer hasarı durumlarında yüksek seviyelerde bulunabilir.

4. Bilirubin: Yüksek bilirubin seviyeleri, sarılık gibi karaciğer veya safra yolu problemlerini gösterebilir.

5. Albumin ve Total Protein: Karaciğerin protein sentezi yeteneğini değerlendirir. Düşük seviyeler karaciğer hastalıklarında gözlemlenebilir.

Bu testler, karaciğerin genel sağlığını değerlendirmek ve olası hastalıkları belirlemek için kullanılır. Veteriner hekimler, evcil hayvanın sağlık durumunu değerlendirmek ve uygun tedaviyi planlamak için bu test sonuçlarına dayanarak kararlar alabilir.

Bobrek-Fonksiyon-Testleri

Böbrek Fonksiyon Testleri Nelerdir?

Böbrek fonksiyon testleri, böbreklerin sağlığını ve işlevlerini değerlendirmek için yapılan çeşitli kan ve idrar testlerini içerir. Bu testler, böbreklerin sağlığını değerlendirmek, böbrek hastalıklarını tespit etmek ve böbreklerin düzgün çalışıp çalışmadığını belirlemek için kullanılır. Veteriner hekimler, böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek için bu testleri kullanabilir.

Bazı temel böbrek fonksiyon testleri şunlardır:

1. Üre ve Kreatinin: Böbreklerin filtrasyon yeteneğini ve atık ürünleri vücuttan uzaklaştırma yeteneğini gösterir. Yüksek seviyeler böbrek hasarını veya böbrek fonksiyonlarında bozulmayı gösterebilir.

2. BUN (Blood Urea Nitrogen – Kan Üre Nitrojeni): Kan üre seviyesini ölçer. Yüksek BUN seviyeleri böbrek fonksiyonlarında azalma olabileceğini gösterebilir.

3. Kreatinin Kinaz (CK): Yüksek CK seviyeleri, kas hasarı veya böbrek fonksiyonlarında sorunları gösterebilir.

4. Elektrolitler (Sodyum, Potasyum, Klorür): Elektrolit seviyeleri böbrek fonksiyonlarını etkileyebilir. Denge bozuklukları böbrek sorunlarına işaret edebilir.

5. İdrar Testleri (İdrar Analizi): İdrar örneği incelenerek böbrek fonksiyonları değerlendirilebilir. İdrarın bileşimi, özellikleri ve konsantrasyonu böbreklerin işlevselliğini yansıtabilir.

Bu testler, böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek ve böbrek hastalıklarını tespit etmek için kullanılır. Veteriner hekimler, bu testlerin sonuçlarına dayanarak evcil hayvanın böbrek sağlığını değerlendirir, böbrek hastalıklarını teşhis eder ve uygun tedavi planlarını belirler.

Pankreas-Fonksiyon-Testler

Pankreas Fonksiyon Testleri Nelerdir?

Pankreas fonksiyon testleri, pankreasın sağlığını ve işlevlerini değerlendirmek için kullanılan testlerdir. Pankreas, sindirim enzimlerinin üretimi ve salgılanması ile kan şekerinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Pankreasın düzgün çalışmaması durumunda sindirim sorunları, diyabet gibi durumlar ortaya çıkabilir. Veteriner hekimler, bu testleri kullanarak evcil hayvanların pankreas sağlığını değerlendirebilir ve gerekli durumlarda tedavi planları oluşturabilir.

Pankreas fonksiyon testleri arasında şunlar bulunur:

1. Lipaz ve Amylaz: Bu enzimler pankreas tarafından üretilir. Yüksek seviyeler pankreas iltihabını (pankreatit) veya pankreas hasarını gösterebilir.

2. Pankreasın Endokrin Fonksiyon Testleri: Bu testler, pankreastan salgılanan hormonlar olan insülin ve glukagon seviyelerini ölçer. Özellikle diyabet gibi endokrin problemleri değerlendirmek için kullanılır.

3. Glukoz Tolerans Testi: Kan şekeri seviyelerinin zaman içinde nasıl değiştiğini izlemek ve insülin duyarlılığını değerlendirmek için yapılır.

4. Karaciğer ve Böbrek Fonksiyon Testleri: Pankreas hastalıkları bazen diğer organları da etkileyebilir, bu nedenle bu testler pankreas sorunlarının diğer organlara olan etkilerini değerlendirmeye yardımcı olabilir.

Bu testler, pankreasın sağlığını değerlendirmek, pankreatit gibi durumları teşhis etmek veya insülin duyarlılığını değerlendirmek için kullanılır. Veteriner hekimler, bu testlerin sonuçlarına dayanarak pankreas sağlığını değerlendirir ve evcil hayvanın tedavi ihtiyaçlarını belirler.

Alanin Aminotransferaz (ALT)

ALT, “Alanin Aminotransferaz”ın kısaltmasıdır ve karaciğerde bulunan bir enzimin seviyesini belirtir. Bu enzim, karaciğer hücrelerinin hasar görmesinde veya ölmesinde ortaya çıkan bir proteinin kan dolaşımına salınmasıyla yükselir.

Veteriner hekimler, evcil hayvanlarda ALT seviyelerini değerlendirerek karaciğer sağlığı hakkında bilgi edinirler. Yüksek ALT seviyeleri, karaciğerdeki hastalıklar, enfeksiyonlar, toksinler veya diğer sağlık sorunları gibi durumların işaretçisi olabilir. Ancak yüksek ALT seviyeleri sadece karaciğer hastalığına işaret etmez, bazı durumlarda farklı nedenlere bağlı olarak da artabilir.

ALT seviyeleri, evcil hayvanın genel sağlık durumu hakkında önemli bir gösterge olabilir. Veteriner hekiminiz, evcil hayvanınızın tıbbi geçmişi, semptomları ve diğer test sonuçlarıyla birlikte ALT seviyelerini değerlendirerek doğru bir tanı koyma ve tedavi planı oluşturma sürecinde önemli bir rol oynar.

 

Aspartat Aminotransferaz (AST)

 

AST, “Aspartat Aminotransferaz”ın kısaltmasıdır ve birçok dokuda bulunan bir enzimin seviyesini belirtir. AST, özellikle kalp, karaciğer, kaslar gibi çeşitli dokularda bulunur. Yüksek AST seviyeleri, bu dokuların hasar görmesi veya hastalanması durumunda kan dolaşımına geçen bir enzimdir.

Veteriner hekimler, AST seviyelerini evcil hayvanlarda karaciğer, kalp veya kas hasarını değerlendirmek için kullanabilirler. Yüksek AST seviyeleri, karaciğer hasarı, kalp sorunları, kas yaralanmaları veya bazı diğer durumların işaretçisi olabilir.

AST seviyeleri, yüksek olduğunda, veteriner hekimler genellikle diğer test sonuçları ve evcil hayvanın semptomlarıyla birlikte değerlendirilir. Bu, doğru bir tanı koyma ve uygun tedavi planını oluşturma sürecinde önemlidir. AST seviyeleri, bir sağlık sorunu belirtisi olabilir ancak yalnızca AST seviyelerine dayanılarak kesin bir tanı konulamaz. Bu nedenle, veteriner hekimin kapsamlı bir değerlendirme yapması ve diğer klinik bulguları dikkate alması gerekmektedir.

Alkalen Fosfataz (ALP)

ALP, “Alkalen Fosfataz”ın kısaltmasıdır ve karaciğer, kemikler, safra kesesi gibi çeşitli dokularda bulunan bir enzimin seviyesini belirtir. Bu enzim, hücre zarlarının yapısını oluşturmak ve hücresel faaliyetleri düzenlemek için önemlidir.

Veteriner hekimler, ALP seviyelerini değerlendirerek çeşitli sağlık durumları hakkında bilgi edinirler. Yüksek ALP seviyeleri, karaciğer hastalıkları, safra kesesi sorunları, kemik hasarı veya bazı hormonal bozukluklar gibi durumların işaretçisi olabilir.

ALP seviyeleri, genellikle karaciğer veya kemiklerle ilgili sağlık durumlarını belirlemede kullanılır. Ancak yüksek ALP seviyeleri spesifik bir hastalığı işaret etmez, sadece potansiyel bir sağlık sorununu gösterebilir. Veteriner hekiminiz, evcil hayvanınızın tıbbi geçmişi, semptomları ve diğer test sonuçlarıyla birlikte ALP seviyelerini değerlendirerek doğru bir tanı koyma ve tedavi planı oluşturma sürecinde yardımcı olacaktır.

Gama Glutamil Transferaz (GGT)

Gamma Glutamil Transferaz (GGT), karaciğer, safra kesesi ve bazı diğer dokularda bulunan bir enzimin seviyesini belirtir. Bu enzim, vücutta bir dizi biyokimyasal reaksiyonda rol alır ve özellikle karaciğer ve safra yollarının sağlığını değerlendirmede kullanılır.

Veteriner hekimler, GGT seviyelerini değerlendirerek karaciğer hastalıkları, safra kesesi sorunları veya diğer karaciğerle ilgili durumlar hakkında bilgi edinebilirler. Yüksek GGT seviyeleri genellikle karaciğer hasarı, safra kesesi hastalıkları veya bazı diğer sağlık sorunlarına işaret edebilir.

Ancak, yüksek GGT seviyeleri spesifik bir hastalığı işaret etmez, sadece karaciğer veya safra yolları ile ilgili potansiyel bir sorunu gösterir. Veteriner hekiminiz, evcil hayvanınızın genel sağlık durumu ve diğer test sonuçlarına dayanarak doğru bir tanı koyma ve uygun tedavi planını oluşturma sürecinde yardımcı olacaktır.

Bilirubin

Bilirubin, kırmızı kan hücrelerinin parçalanması sonucunda ortaya çıkan bir atık maddedir. Karaciğer tarafından işlenir ve safra yoluyla vücuttan atılır. Bilirubin seviyeleri, karaciğerin işlevselliği ve kırmızı kan hücrelerinin yıkım hızı gibi faktörlerle ilişkilidir.

Veteriner hekimler, bilirubin seviyelerini değerlendirerek karaciğer fonksiyonları ve safra yoluyla ilgili sorunlar hakkında bilgi edinebilirler. Yüksek bilirubin seviyeleri, karaciğer hastalıkları, safra taşı, kan hücrelerinin aşırı parçalanması gibi durumların işaretçisi olabilir.

Bilirubin seviyeleri, evcil hayvanın genel sağlık durumu ve diğer test sonuçlarıyla birlikte değerlendirilir. Veteriner hekiminiz, evcil hayvanınızın tıbbi geçmişi, semptomları ve diğer bulguları göz önünde bulundurarak doğru bir teşhis koyma ve uygun tedavi planı oluşturma konusunda size rehberlik edecektir.

Albumin

Albumin, kan plazmasında bulunan ve vücutta bir dizi önemli fonksiyona sahip olan bir proteindir. Karaciğer tarafından üretilir ve kan dolaşımında taşınarak birçok işlevi yerine getirir. Bunlar arasında kanın osmotik basıncını düzenleme, vücuttaki sıvı dengesini koruma ve hormonlar ile ilaçların taşınmasına yardımcı olma gibi görevler bulunur.

Veteriner hekimler, albumin seviyelerini değerlendirerek vücutta sıvı dengesizlikleri, karaciğer veya böbrek hastalıkları gibi durumlar hakkında bilgi edinebilirler. Düşük albumin seviyeleri, karaciğer hasarı, böbrek yetmezliği, protein eksikliği veya başka sağlık sorunlarına işaret edebilir.

Albumin seviyeleri, evcil hayvanın genel sağlık durumu ve diğer test sonuçlarıyla birlikte değerlendirilir. Veteriner hekim, evcil hayvanınızın tıbbi geçmişi, semptomları ve diğer bulguları göz önünde bulundurarak doğru bir teşhis koyma ve uygun tedavi planı oluşturma konusunda rehberlik edecektir.

Total Protein

Toplam protein, kan plazmasında bulunan tüm proteinlerin toplam miktarını ifade eder. Bu, özellikle albumin ve globulin gibi çeşitli proteinlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Toplam protein seviyesi, karaciğer, böbrekler ve beslenme durumu gibi faktörlerle ilişkilidir.

Veteriner hekimler, total protein seviyelerini değerlendirerek evcil hayvanın beslenme durumu, karaciğer veya böbrek hastalıkları gibi durumlar hakkında bilgi edinebilirler. Düşük total protein seviyeleri, beslenme eksiklikleri, karaciğer veya böbrek sorunları, sindirim bozuklukları veya başka sağlık sorunlarına işaret edebilir.

Total protein seviyeleri, evcil hayvanın genel sağlık durumu ve diğer test sonuçlarıyla birlikte değerlendirilir. Veteriner hekim, evcil hayvanınızın tıbbi geçmişi, semptomları ve diğer bulguları göz önünde bulundurarak doğru bir teşhis koyma ve uygun tedavi planı oluşturma konusunda rehberlik edecektir.

Üre 

Üre, vücutta proteinlerin parçalanması sonucu oluşan bir atık maddedir. Karaciğerde üre üretilir ve kan dolaşımı aracılığıyla böbreklerde filtrelenerek idrar yoluyla atılır. Üre seviyeleri, böbrek fonksiyonları ve karaciğerin işlevi gibi faktörlerle ilişkilidir.

Veteriner hekimler, üre seviyelerini değerlendirerek böbrek fonksiyonları hakkında bilgi edinebilirler. Yüksek üre seviyeleri, böbreklerin yeterince çalışmadığını veya diğer sağlık sorunlarının varlığını gösterebilir. Bunun yanı sıra, bazı durumlarda beslenme alışkanlıkları veya dehidrasyon da üre seviyelerini etkileyebilir.

Üre seviyeleri, evcil hayvanın genel sağlık durumu ve diğer test sonuçlarıyla birlikte değerlendirilir. Veteriner hekim, evcil hayvanınızın tıbbi geçmişi, semptomları ve diğer bulguları göz önünde bulundurarak doğru bir teşhis koyma ve uygun tedavi planı oluşturma konusunda rehberlik edecektir.

Kreatinin

Kreatinin, kas metabolizmasının bir ürünüdür ve normalde kaslarda bulunur. Vücuttaki kreatinin büyük bir kısmı böbreklerde süzülür ve idrar yoluyla atılır. Kreatinin seviyeleri, böbrek fonksiyonları hakkında önemli bir gösterge olarak kabul edilir.

Veteriner hekimler, kreatinin seviyelerini değerlendirerek böbreklerin çalışma düzeyini anlamaya çalışırlar. Yüksek kreatinin seviyeleri, böbreklerin yeterince çalışmadığını veya böbrek hastalıklarının varlığını gösterebilir. Bununla birlikte, bazı durumlarda dehidrasyon veya başka faktörler de kreatinin seviyelerini etkileyebilir.

Kreatinin seviyeleri, evcil hayvanın genel sağlık durumu ve diğer test sonuçlarıyla birlikte değerlendirilir. Veteriner hekim, evcil hayvanınızın tıbbi geçmişi, semptomları ve diğer bulguları göz önünde bulundurarak doğru bir teşhis koyma ve uygun tedavi planı oluşturma konusunda rehberlik edecektir.

BUN (Kan Üre Nitrojeni)

BUN, “Blood Urea Nitrogen”ın kısaltmasıdır ve kan dolaşımındaki ürenin bir ölçüsüdür. BUN testi, böbreklerin üre miktarını ölçerek böbrek fonksiyonlarını değerlendirmeye yardımcı olur.

Veteriner hekimler, BUN seviyelerini değerlendirerek böbreklerin çalışma düzeyini anlamaya çalışırlar. Yüksek BUN seviyeleri, böbreklerin yeterince çalışmadığını veya böbrek hastalıklarının varlığını gösterebilir. Ancak, bazı durumlarda dehidrasyon, beslenme alışkanlıkları veya başka faktörler de BUN seviyelerini etkileyebilir.

BUN seviyeleri, evcil hayvanın genel sağlık durumu ve diğer test sonuçlarıyla birlikte değerlendirilir. Veteriner hekim, evcil hayvanınızın tıbbi geçmişi, semptomları ve diğer bulguları göz önünde bulundurarak doğru bir teşhis koyma ve uygun tedavi planı oluşturma konusunda rehberlik edecektir.

Kreatinin Kinaz (CK)

Kreatin Kinaz (CK), kasların hücresel aktivitesinden kaynaklanan bir enzimdir. Kas dokusunda bulunan CK, enerji üretimi ve kas kontraksiyonu gibi süreçlerde rol alır. CK seviyeleri, kas hasarı veya stresi gibi durumları gösterebilir.

Veteriner hekimler, CK seviyelerini değerlendirerek kas hasarı veya rahatsızlıklar hakkında bilgi edinebilirler. Yüksek CK seviyeleri, travma, kas zedelenmesi, miyopati veya diğer kas hastalıkları gibi durumların belirtisi olabilir.

CK seviyeleri, evcil hayvanın genel sağlık durumu ve diğer test sonuçlarıyla birlikte değerlendirilir. Veteriner hekim, evcil hayvanınızın tıbbi geçmişi, semptomları ve diğer bulguları göz önünde bulundurarak doğru bir teşhis koyma ve uygun tedavi planı oluşturma konusunda rehberlik edecektir.

Check up Programlarımız için Randevu alınız

Check up Programlarımız için Randevu alınız
to-topto-top