Kedilerde Ultrason ile Gebelik Teşhisi

Kedilerde Ultrason ile Gebelik Teşhisi

 

Kedilerde Ultrason ile gebelik teşhisi hamileliği doğrulamak için en bilgilendirici yöntemdir.

Ultrasonografi, gebeliğin doğru teşhisine izin veren ve gelişmekte olan embriyo/fetüsün ve ekstrafetal yapıların seri olarak değerlendirilmesine izin veren invaziv olmayan bir tekniktir.

Bizim tercih ettiğimiz yöntemdir. Hamileliğin 21. gününden itibaren gebelik saptanabilir ancak ultrason muayenesini 28-30. günlerde yapmak çok daha doğrudur. Ultrason, cenin sayısını doğru bir şekilde saymak için kullanılamaz. Doğru bir sayım belirlemenin tek yolu bir röntgen kullanmaktır.

 

 

Kedilerde Ultrason ile Gebelik Teşhisi genellikle;

16-20. gebelik günleri arasında fetal vezikülleri saptayabilir.

23-25. günlerde fetal kalp atışı ve embriyo,

34-36. günlerde fetal hareket saptanabilir.

 

Hamileliği saptamanın ve izlemenin en güvenilir yolu karın(abdomen) ultrasonudur. Gelişmekte olan embriyolar, üremeden sonraki üç hafta gibi erken bir tarihte tespit edilebilir ve fetüslerin canlılığı hamilelik boyunca belirlenebilir. Ultrason, hamileliği saptamak ve fetüslerin canlılığını değerlendirmek için ‘altın standarttır‘.

Gözlemlerimize dayanarak, hamile annenin ultrason muayenesi sırasında gelişim anomalilerini veya patolojileri bulmak daha kolay olacaktır.

Şu anda karın ultrasonu gebelik tanısını en erken koyan araçtır.

 

 

 

 

Ultrason kullanarak fetal canlılık:

Bir kedi hamileliğinin sağlığını ve canlılığını değerlendirmek için ultrason taramasının kullanılabileceği birkaç yol vardır.

 

Fetal kalp atışı

Kalp atışının varlığı bize incelenmekte olan fetüsün canlı olduğunu söyler. Çoğu normal, sağlıklı, stressiz cenin yavru kedi ve köpek yavrularında, normal cenin kalp atış hızı dakikada 200 atışın üzerindedir. Bir fetüs doğmak üzereyken, vücudu stres altına girer ve kalp atış hızı genellikle dakikada 200 vuruş işaretinin hemen üstüne veya altına düşer. 

Sezaryen ameliyatı için fetal kalp atış hızındaki düşüş, doğumun başlamak üzere olduğunun ve ameliyatı gerçekleştirme zamanının geldiğinin göstergelerinden biri olarak kullanılır.

Bir fetüs, ölümle sonuçlanabilecek türden önemli bir fetal sorun yaşıyorsa hızı genellikle dakikada 200 atışın oldukça altına düşecektir. Fetal kedi yavrularının hayatlarını kurtarmak için Acil Sezaryen operasyonuna alınır.

Fetal kalp hızı dakikada 180 atışın altına düşerse ve düşmeye devam ederse yavrunun ölümü ile sonuçlanır.

 

 

Fetüslerin hareketleri

Canlı cenin yavruları hareket eder. Ultrason onları izlerken sık sık yuvarlandıklarını veya bacaklarını tekmelediklerini görürüz.

 

Cenini Çevreleyen Sıvının Karakteri

Sağlıklı bir hamilelikte, gelişmekte olan bir fetüsü çevreleyen plasenta sıvıları berrak (tamamen siyah) olmalıdır.

Sıvılar bulanıklaşırsa (ultrasonda gri renkli) veya yüzer parçalar görünüyorsa, fetüsün sağlıksız olması muhtemeldir.

Kürtaj (yani düşük yapma) sürecinde enfekte olabilir (örneğin bakteriyel enfeksiyon) veya hatta ölmüş ve parçalanıyor olabilir (dejenere oluyor).

 

 

Fetal Görüntünün Netliği

Bir fetüs canlı olduğunda, vücut hatları ve iç organ özellikleri ultrason taramasında çok belirgin ve net bir şekilde görülebilir.

Canlı bir fetüste genellikle net bir kalp, akciğerler, kaburgalar, karaciğer ve kafatası görürüz.

Fetüs ölürken, iç organ yapıları bozulur ve artık net bir şekilde görülemez.

Bulanık iç ve dış yapılar bize bir fetüsün yaşama olasılığının düşük olduğunu söyler.

 

 

Kedilerde Ultrason ile Gebelik Teşhisi de yavru sayısı Söylenmez

Kedi hamileliğinin çok erken evreleri dışında, ultrason kullanarak cenin sayılarını doğru bir şekilde değerlendirmek zordur. Daha sonraki aşamalarda, fetüsler birbirlerinin etrafında kıvrılırlar ve aynı anda görülemezler. Herhangi bir zamanda tek bir fetüsün yalnızca enine kesiti görüldüğünden, bu onları saymayı çok zorlaştırır.

Görüntüleme Sistemleri

 

Kedilerde Ultrason ile Gebelik Teşhisi Avantajları:

  • Abdominal ultrason kolaydır
  • Abdominal ultrason anne üzerinde düşük strese neden olur
  • Abdominal ultrason genellikle bebeklere zarar verebilecek ilaç veya sakinleştirici kullanımını gerektirmez
  • Abdominal ultrason, kedi hamileliğini teşhis etmede kesindir ve gebeliğin yaklaşık 2 haftasından sonra tüm aşamalarında hamileliği tespit etmek için kullanılabilir. Doğru gebelik tespiti için yalnızca temel ultrason becerileri gereklidir, ancak fetal sayılar, fetal canlılık ve fetal yaş gibi ayrıntıların belirlenmesi için daha fazla uzmanlık gerekebilir.
  • Abdominal ultrason, çok gergin, dokunmaya dirençli bir kedide bile tanı koymak için kullanılabilir. Karın taraması en gergin ve sıkı karın kaslarından bile yapılabilir;
  • Abdominal tarama ile yavru boyutunu belirlemek mümkün olabilir;
  • Yalnızca bir veya iki fetüs varsa, bunlar genellikle ayrıntılı karın ultrasonu ile tespit edilebilir;
  • Bebeklerin canlılığı genellikle karın ultrasonda değerlendirilebilir;
  • Ultrason, dişi bir kedinin doğum yapmasına yardımcı olmak için tıbbi ve cerrahi müdahalenin ne zaman gerekli olduğuna dair bazı göstergeler sağlayabilir;
  • Doğmamış yavru kediler için ultrasonografi güvenlidir.

 

Kedilerde Ultrason ile Gebelik Teşhisi hakkında bilgi almak için yazın bize

Kedilerde Ultrason ile Gebelik Teşhisi hakkında bilgi almak için yazın bize