RenalVet (60 kapsül – Twist Off )

Etki alanı

Kronik böbrek yetmezliği semptomları olan köpekler ve kediler için yardımcı bir ilaçtır.

Ürün açıklaması

  • Kalsiyum karbonat, en yaygın kullanılan kalsiyum fosfor bağlayıcılardan biridir. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda fosfor, kronik böbrek yetmezliğinin kötüleşmesine en büyük katkıda bulunanlardan biridir. Bu nedenle, bu hastalığın tedavisinin amaçlarından biri, gastrointestinal kanalın lümenine fosfor veya fosfor bağlayıcıları düşük gıdalar vererek diyetteki fosfor alımını azaltmaktır.
  • Kalsiyum karbonat, gastrointestinal kanalda ayrışır ve ondan salınan kalsiyum iyonu, çözünmeyen ve absorbe edilemeyen kalsiyum fosfat oluşturmak için diyet fosfat ile bağlanır. Sonuç olarak, gıdalardan emilen fosfor miktarı azalır. İnsanlar ve köpeklerde yapılan araştırmalar, diyetteki fosfor içeriğini düşürmenin kronik böbrek hastalığı olan hastaların hayatta kalma oranını artırmaya katkıda bulunan faktörlerden biri olduğunu göstermektedir.
  • Kitosan, kitin deasetilasyon sürecinde oluşan kısmen asilasyonu giderilmiş bir asitil-glukozamin polimeridir. Gastrointestinal sistemde kalsiyum bağlanmasını destekleyen bir preparat olarak kalsiyum karbonat ile kombinasyon halinde kullanıldığında, serum fosfor konsantrasyonunda azalmaya, paratiroid hormonunda azalmaya ve idrarda fosfor atılımında azalmaya neden olur. Böyle bir karışımın kullanımı, böbrek yetmezliği olan kedi ve köpeklere yönelik veteriner diyetlerine bir alternatif olarak düşünülebilir.
  • Preparatın içerdiği D vitamini, öncelikle bu maddenin böbrek yetmezliğinden kaynaklanan potansiyel eksikliklerine ek olarak işlem görmelidir. Böbrekler, aktif olmayan D vitamini formunu aktif dihidroksikolekalsiferol formuna dönüştürmekten sorumludur. Böbrek yetmezliği durumunda, aktif D vitamini formunu sentezleme yeteneği de bozulur, bu nedenle takviyesi klinik olarak gerekçelendirilebilir.

İçindekiler

Kalsiyum Karbonat, Kitosan, Vitamin D3

 

Detaylı bilgi ve satın alım için veteriner hekimlerimize ulaşabilirsiniz.